station Zaporizhzhia I

Адрес: Запорожье, Украина
GPS: 47.79528,35.1879